Thông tin điện tử về các sản phẩm thương hiệu Việt Nam, cầu nối sản xuất với thị trường trong nước và quốc tế.

Hậu Giang

Kết nối với chúng tôi

KCN Tân Phú Thạnh, H. Châu Thành A, Hậu Giang
Thêm vào giỏ
Loại hình: Sản xuất/Gia công/Ch...
Quy mô: Chờ cập nhật
Sản phẩm: Ngô, Ớt, Quả Dứa...
Thị trường: Chờ cập nhật
Khóm đóng lon
Thêm vào giỏ
Bắp non
Thêm vào giỏ
Khóm cắt miếng
Thêm vào giỏ
Bắp non đóng lon
Thêm vào giỏ
58 đường Trần Hưng Đạo, Huyện Long Mỹ, Tỉnh Hậu Giang
Thêm vào giỏ
Loại hình: Sản xuất/Gia công/Ch...
Quy mô: Chờ cập nhật
Sản phẩm: Cốc-tail, Kem cố...
Thị trường: Chờ cập nhật
Cốc-tai
Thêm vào giỏ
Dứa thơm
Thêm vào giỏ
1284 Trần Hưng Đạo, Quốc lộ 61, Khu vực I, phường 7, thị xã Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
Thêm vào giỏ
Loại hình: Sản xuất/Gia công/Ch...
Quy mô: Chờ cập nhật
Sản phẩm: Đường kính
Thị trường: Chờ cập nhật
made-in-vietnam.com
- Nhóm sản phẩm: Ngô
Bắp non là sản phẩm của Công Ty Cổ Phần Chế Biến Xuất Khẩu Phú Thịnh.
- Đang có 0 chào bán
KCN Tân Phú Thạnh, H. Châu Thành A, Hậu Giang
Email: phuthinhfood@phuthinhfood.vn
Số điện thoại: 0711 395 3424
Thêm vào giỏ
made-in-vietnam.com
- Nhóm sản phẩm: Quả Dứa
Khóm cắt miếng là sản phẩm của Công Ty Cổ Phần Chế Biến Xuất Khẩu Phú Thịnh.
- Đang có 0 chào bán
KCN Tân Phú Thạnh, H. Châu Thành A, Hậu Giang
Email: phuthinhfood@phuthinhfood.vn
Số điện thoại: 0711 395 3424
Thêm vào giỏ
made-in-vietnam.com
- Nhóm sản phẩm: Ngô
Bắp non đóng lon là sản phẩm của Công Ty Cổ Phần Chế Biến Xuất Khẩu Phú Thịnh.
- Đang có 0 chào bán
KCN Tân Phú Thạnh, H. Châu Thành A, Hậu Giang
Email: phuthinhfood@phuthinhfood.vn
Số điện thoại: 0711 395 3424
Thêm vào giỏ
made-in-vietnam.com
- Nhóm sản phẩm: Đường kính
Đường Vị Thanh A1 To ( 20kg) - Nhãn Hiệu Con Kiến Đỏ là sản phẩm của Công ty CP mía đường Cần Thơ.
- Đang có 0 chào bán
1284 Trần Hưng Đạo, Quốc lộ 61, Khu vực I, ph...
Email: thuantran112@gmail.com
Số điện thoại: 07113561944
Thêm vào giỏ
made-in-vietnam.com
- Nhóm sản phẩm: Đường kính
Đường Túi Loại 1kg Nhãn Hiệu Con Kiến là sản phẩm của Công ty CP mía đường Cần Thơ.
- Đang có 0 chào bán
1284 Trần Hưng Đạo, Quốc lộ 61, Khu vực I, ph...
Email: thuantran112@gmail.com
Số điện thoại: 07113561944
Thêm vào giỏ
made-in-vietnam.com
- Nhóm sản phẩm: Đường kính
Đường Phụng Hiệp Loại B Nhỏ (Bao 50kg) là sản phẩm của Công ty CP mía đường Cần Thơ.
- Đang có 0 chào bán
1284 Trần Hưng Đạo, Quốc lộ 61, Khu vực I, ph...
Email: thuantran112@gmail.com
Số điện thoại: 07113561944
Thêm vào giỏ
made-in-vietnam.com
- Nhóm sản phẩm: Quả Dứa
Khóm đóng lon là sản phẩm của Công Ty Cổ Phần Chế Biến Xuất Khẩu Phú Thịnh.
- Đang có 0 chào bán
KCN Tân Phú Thạnh, H. Châu Thành A, Hậu Giang
Email: phuthinhfood@phuthinhfood.vn
Số điện thoại: 0711 395 3424
Thêm vào giỏ
made-in-vietnam.com
- Nhóm sản phẩm: Cốc-tail
Cốc-tai là sản phẩm của Công ty TNHH Vegehagi
- Đang có 0 chào bán
58 đường Trần Hưng Đạo, Huyện Long Mỹ, Tỉnh H...
Email: nganlehg@gmail.com
Số điện thoại: 84 919 192 555
Thêm vào giỏ
made-in-vietnam.com
- Nhóm sản phẩm: Đường kính
Đường Túi Loại 1kg Nhãn Hiệu Kim Cương là sản phẩm của Công ty CP mía đường Cần Thơ.
- Đang có 0 chào bán
1284 Trần Hưng Đạo, Quốc lộ 61, Khu vực I, ph...
Email: thuantran112@gmail.com
Số điện thoại: 07113561944
Thêm vào giỏ
made-in-vietnam.com
- Nhóm sản phẩm: Trái cây đóng hộp
Dứa thơm là sản phẩm của Công ty TNHH Vegehagi
- Đang có 0 chào bán
58 đường Trần Hưng Đạo, Huyện Long Mỹ, Tỉnh H...
Email: nganlehg@gmail.com
Số điện thoại: 84 919 192 555
Thêm vào giỏ
made-in-vietnam.com
Giá bán: 45,000 - 65,000VNĐ
Đơn vị tính: Lốc
Đơn hàng tối thiểu: 5 Lốc
Khả năng cung ứng: 10,000 Lốc / 1 Tháng
LK1-09 Khang Linh, QL 51B, P. 10, Tp. Vũng Tà...
Email: H2O.Vungtau@gmail.com
Số điện thoại: 0932 33 03 09
Thêm vào giỏ
made-in-vietnam.com
Giá bán: 50,000 - 70,000VNĐ
Đơn vị tính: Lốc
Đơn hàng tối thiểu: 5 Lốc
Khả năng cung ứng: 10,000 Lốc / 1 Tháng
LK1-09 Khang Linh, QL 51B, P. 10, Tp. Vũng Tà...
Email: H2O.Vungtau@gmail.com
Số điện thoại: 0932 33 03 09
Thêm vào giỏ
made-in-vietnam.com
Giá bán: 67,000 - 87,000VNĐ
Đơn vị tính: Thùng
Đơn hàng tối thiểu: 5 Thùng
Khả năng cung ứng: 1,000 Thùng / 1 Tháng
LK1-09 Khang Linh, QL 51B, P. 10, Tp. Vũng Tà...
Email: H2O.Vungtau@gmail.com
Số điện thoại: 0932 33 03 09
Thêm vào giỏ
made-in-vietnam.com
Giá bán: 18,000 - 30,000VNĐ
Đơn vị tính: Bình
Đơn hàng tối thiểu: 100 Bình
Khả năng cung ứng: 1,000 Bình / 1 Tháng
LK1-09 Khang Linh, QL 51B, P. 10, Tp. Vũng Tà...
Email: H2O.Vungtau@gmail.com
Số điện thoại: 0932 33 03 09
Thêm vào giỏ
made-in-vietnam.com
Giá bán: 800 - 950VNĐ
Đơn vị tính: chai
Đơn hàng tối thiểu: 10,000 chai
Khả năng cung ứng: 10,000,000 chai / 1 Tháng
LK1-09 Khang Linh, QL 51B, P. 10, Tp. Vũng Tà...
Email: H2O.Vungtau@gmail.com
Số điện thoại: 0932 33 03 09
Thêm vào giỏ
made-in-vietnam.com
Giá bán: 72,000 - 95,000VNĐ
Đơn vị tính: Thùng
Đơn hàng tối thiểu: 5 Thùng
Khả năng cung ứng: 1,000 Thùng / 1 Tháng
LK1-09 Khang Linh, QL 51B, P. 10, Tp. Vũng Tà...
Email: H2O.Vungtau@gmail.com
Số điện thoại: 0932 33 03 09
Thêm vào giỏ
made-in-vietnam.com
Giá bán: 67,000 - 93,000VNĐ
Đơn vị tính: Thùng
Đơn hàng tối thiểu: 5 Thùng
Khả năng cung ứng: 1,000 Thùng / 1 Tháng
LK1-09 Khang Linh, QL 51B, P. 10, Tp. Vũng Tà...
Email: H2O.Vungtau@gmail.com
Số điện thoại: 0932 33 03 09
Thêm vào giỏ
made-in-vietnam.com
Giá bán: 45,000 - 60,000VNĐ
Đơn vị tính: Bình
Đơn hàng tối thiểu: 5 Bình
Khả năng cung ứng: 10,000 Bình / 1 Tháng
LK1-09 Khang Linh, QL 51B, P. 10, Tp. Vũng Tà...
Email: H2O.Vungtau@gmail.com
Số điện thoại: 0932 33 03 09
Thêm vào giỏ
made-in-vietnam.com
Giá bán: 47,000 - 65,000VNĐ
Đơn vị tính: Bình
Đơn hàng tối thiểu: 5 Bình
Khả năng cung ứng: 10,000 Bình / 1 Tháng
LK1-09 Khang Linh, QL 51B, P. 10, Tp. Vũng Tà...
Email: H2O.Vungtau@gmail.com
Số điện thoại: 0932 33 03 09
Thêm vào giỏ
made-in-vietnam.com
Giá bán: 40,000 - 55,000VNĐ
Đơn vị tính: Bình
Đơn hàng tối thiểu: 10 Bình
Khả năng cung ứng: 10,000 Bình / 1 Tháng
LK1-09 Khang Linh, QL 51B, P. 10, Tp. Vũng Tà...
Email: H2O.Vungtau@gmail.com
Số điện thoại: 0932 33 03 09
Thêm vào giỏ

Từ khóa tìm kiếm

Giỏ hàng (0)